Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Siri Valle Straum

Spesialist i allmennmedisin

Allmennpraksis mandag, torsdag og fredag.
Tirsdag og onsdag fram til lunch. Få timer disse dagene.
Universitetslektor ved NTNU medisinske fakultet.
Studentundervisning etter lunch tirsdag og onsdag.

 

Kun tilstede tirsdager i mars og april 2020. Ingvild Risan Hole er vikar øvrige dager.

 

 

Anne Jølle

Spesialist i allmennmedisin Ph.d

Allmennpraksis Mandag, onsdag, torsdag, samt  fredag i partallsuker.

Fast vikar: Bente P. Mjølstad.
Bente Prytz Mjølstad

Spesialist i allmennmedisin ph.d

Allmennpraksis hver tirsdag, samt fredag i oddetallsuker. Avvik fra denne planen kan forekomme , så sjekk våre hjemmesider.

Fast vikar for Anne Jølle.

Jobber i tillegg 80% som 1.amanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Line Mostad

Spesialist i allmennmedisin

Allmennpraksis hver mandag, onsdag og torsdag, samt fredager  i oddetallsuker.

Realf Ording Helgesen

Allmennlege

F.o.m 1.sept. 2019 t.o.m 3. mars 2020 har Dr. Helgesen permisjon pga sykehuspraksis. Dette som ledd i spesialiseringen.

Vikar for Dr Helgesen er Dr. Ingvild Risan Hole

Allmennpraksis mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

 

 

Ingvild Risan Hole

Allmennlege

Vikar for Dr Helgesen f.o.m 1.sept t.o.m mars 2020, deretter vikar for Siri Valle Straum mandag, onsdag, torsdag og fredag i mars og april 2020.

Allmennpraksis Mandag, tirsdag, torsdag, samt fredager i partallsuker.

Karin Skei Ericsson

SykepleierGrete Lilleberg

Sykepleier/Medisinsk sekretær

Mariann Østerås

Helsesekretær

Åpningstider

Kontoret har åpent
mandag til fredag
08.00 – 15.30

Laboratoriet har åpent
mandag til fredag
08:15 - 14:30
NB! Fredager må prøver som skal sendes til St.Olavs Hospital, tas senest kl 10:00.

Telefontid
08.30 – 11.00
13.00 – 15.00

AKUTTNR: 113

LEGEVAKT: 116 117

Adresse

Saksvik Legekontor
Saxe Viks veg 4
7562 SAKSVIK
Vis kart

Kontakt oss

Saksvik Legekontor
Saxe Viks veg 4
7562 SAKSVIK

Telefon: 73 98 71 00
Faks: 73 98 71 01
Bilde som representerer legekontoret