Vi har mange som henvender seg til oss nå med tanke på koronavirus.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene våre pasienter kommer med nå:

 

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?

Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona må finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme

  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller sms

  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117

  • Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113

 

DET HAR KOMMET NYE KRITERIER FOR TESTING

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre du har behov for helsehjelp.

Det påpekes at en test for koronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man skal opprettholde karantenen.

Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

 

EGENMELDING OG SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Alle i karantene har rett til sykepenger. Regjeringen anbefaler at arbeidsgiver gir arbeidstakere i karantene egenmelding i opptil 14 dager, så de ikke trenger å belaste fastlegen med sykemeldinger.

Sykemelding er også et alternativ. Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du trenger ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til videokonsultasjon med din lege.


Kilder:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset  (Her er det utfyllende og god informasjon som alle bør lese)

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/